SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatņu Veidi un izmantošanas mērķis
Sīkdatņu politika

Sabiedrības kvalitātes politika ir neatņemama Sabiedrības vispārējās politikas sastāvdaļa un nosaka Sabiedrības nodomus un darbības virzienu kvalitātes jomā.

Kvalitātes kontrole tiek veikta, balstoties uz pašreizējo KPS, kura tiek pastāvīgi uzlabota.

KPS ir viena no svarīgākajām prioritātēm augstākās vadības – Sabiedrības (Valde) darbībā, lai sasniegtu galveno Sabiedrības stratēģisko mērķi.

Sabiedrības kvalitātes politika sevī ietver sekojošus pamatprincipus:

ORIENTĀCIJA UZ KLIENTU

Sabiedrības Kvalitātes politika pirmkārt ir vērsta uz to, lai pilnībā apmierinātu klientu vajadzības un vēlmes.

Lai veicinātu Sabiedrības ekonomiskās efektivitātes noteiktos rādītājus, tajā pašā laikā, katram darbiniekam jāvadās pēc šāda principa: „Peļņa nav vienkārši mērķis Sabiedrības darbībā. Tas ir tikai līdzeklis, kā sasniegt un realizēt citus Sabiedrības mērķus.

Ņemot vērā šo pamatprincipu, nekādas darbības Sabiedrības labā netiks pozitīvi novērtētas, ja tās ir veiktas, tieši vai netieši kaitējot pakalpojumu kvalitātei un klientu vajadzību un vēlmju apmierināšanai.

ATBILSTĪBA ĀRĒJĀM PRASĪBĀM

Apsverot un / vai izpildot pasūtījumu, katram Sabiedrības darbiniekam, galvenokārt jāvadās pēc klienta prasībām un vēlmēm, tajā pašā laikā rīkojoties juridisko un regulējošo prasību ietvaros, kas tiek piemērotas Sabiedrībā (piemērojamās ar likumu noteiktās un reglamentētās prasības). Ja rodas pretrunas starp klienta un ar likumu noteiktajām prasībām, Sabiedrība veiks visus likumā pieejamos pasākumus, lai atrisinātu šīs pretrunas par labu klientam.

PROCESU PIEEJA

Sabiedrības KPS pamatojas uz Sabiedrības vispārējās kontroles sistēmas procesu pieeju, kuras strukturē dažādas kompleksas darbības atsevišķos savstarpēji saistītos procesos, ļauj noteikt šo procesu savstarpējo ietekmi vienam uz otru un organizēt efektīvu procesu pārvaldību atsevišķi un KPS kopumā.

Sabiedrības kvalitātes politika šajā aspektā – pastāvīga katra procesa uzlabošana kopā ar citiem procesiem, ar nolūku panākt rezultatīvāku sinerģijas efektu KPS.

RISKOS BALSTĪTA DOMĀŠANA
SĪKDATŅU VEIDI UN IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

  1. Lai palīdzētu analizēt interneta vietnes LUX24.LV izmantošanu, t.sk., lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē LUX24.LV, un tādējādi ļautu uzlabot un izveidotu lietotājiem ērtāku interneta vietni un uzlabotu tās darbību, SIA “MalleM” izmanto interneta analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks, un kura lietošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
  2. Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā Jūs izmantojat interneta vietni LUX24.LV. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.
Izvēloties LUX24.LV, Jūs izvēlaties ātru un kvalitatīvu risinājumu Jūsu vajadzībām.

Rekvizīti

LUX24.LV
SIA MalleM
Reģ.nr: 50203188721
PVN reģ: LV50203188721
Jurid.adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, LV-2169
Birojs un noliktava: Ziemeļu iela 51, Ķekava
AS CITADELE BANKA
PARXLV22
LV32PARX0026965890001.

Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat